Rumunia-kosciolRumunia to piękny i stary kraj. W dawnych czasach była częścią Imperium Rzymskiego. Obecnie jest to kraj członkowski Unii Europejskiej, NATO oraz ONZ. Pod względem administracyjnym Rumunia dzieli się na 41 okręgów (rumuńskie judet) oraz jedno miasto wydzielone – Bukareszt. I choć administracja dobrze funkcjonuje w wydzielonych okręgach, to odbiegają one od historycznych krain geograficznych kraju, co może kiedyś zostanie wzięte pod uwagę przy podziale na regiony. Warto jednak zaznaczyć, iż symbole tych krain obecne są w rumuńskim godle.
Rumunia-plac-nocaTradycyjnie wyróżnia się siedem krain historycznych Rumunii. Są to Wołoszczyzna, Mołdawia, Dobrudża, Siedmiogród (Transylwania), Banat, Kriszana i Marmarosz. Wołoszczyzna leży na południu kraju. Wskazuje się,iż obejmuje ona tereny między Karpatami Południowymi do dolnego Dunaju (Nizina Wołoska). Wołoszczyzna dzieli się na dwie historyczne części: Oltenię i Muntenię, które oddziela rzeka Aluta. Oltenia obejmuje zachodnią część Wołoszczyzny, a jej stolicą jest Bukareszt, natomiast Muntenia (zwana czasem Multany) to pozostała część krainy z siedzibą w Krajowej. Najsłynniejszym mieszkańcem Wołoszczyzny był Drakula, czyli Wład Palownik, który władał Hospodarstwem Mołdawskim.
Mołdawia natomiast leży na obszarze trzech państw: Mołdawii, Rumunii i Ukrainy. Rozciąga się między Karpatami Wschodnimi a Prutem. Między XIV a XIX wiekiem istniało hospodarstwo mołdawskie, które ulegało wpływom polskim i węgierskim, a także tureckim i rosyjskim. Mołdawia była „rozrywana” przez różne zabiegi polityczne. Budziak i Besarabia dały początek państwu Mołdawii, natomiast zjednoczenie hospodarstwa wołoskiego z Besarabią w drugiej połowie XIX wieku dały początek współczesnej Rumunii. W ramach Mołdawii wyróżnia się czasami Bukowinę, region, który był kolebką państwowości mołdawskiej.Rumunia-kosciol-na-gorze
Dobrudża to kraina, której tereny znajdują się w obrębie Rumunii i Bułgarii, a dokładniej między Morzem Czarnym a Dunajem, co do dzisiaj powoduje spór między tymi dwoma państwami o tę krainę. Najważniejszym miastem tego regionu jest Konstanca. Historycznie na tym terenie powstawały greckie miasta-państwa, później należał on do Cesarstwa Rzymskiego, a w późniejszym okresie do Cesarstwa Bizantyjskiego. OD XIV wieku zagarnęło ją Imperium Osmańskie.
Jednym z najbardziej znanych regionów Rumunii jest Transylwania czyli Siedmiogród. Burzliwe losy tej krainy sprawiły, że na jej terenie mieszkają liczne mniejszości narodowe. Transylwania leży na Wyżynie Siedmiogrodzkiej. Karpaty łukiem zamykają ją od wschodu i południa. Góry Rodniańskie stanowią granicę od północy, a od zachodu – Góry Bihorskie. Krainę tę zamieszkują między innymi Węgrzy, Szeklerzy, Sasi Siedmiogrodzcy czy Romowie. Siedmiogród był pod panowaniem Imperium Osmańskiego, Habsburgów i wreszcie, na mocy Traktatu z Trianon (1920 r.) należy do Rumunii.