rumunia

Rumunia położona jest w Europie południowo-wschodniej. Pod względem powierzchni, zajmuje ona osiemdziesiąte miejsce na świecie, z wynikiem nieco ponad 238 tysięcy kilometrów kwadratowych. Od strony zachodniej, Rumunia graniczy z Serbią i Węgrami, od północnej – z Mołdawią i Ukrainą, a od południowej – z Bułgarią. Kraj ma również dostęp do Morza Czarnego.
Od 1862 roku oficjalną stolicą państwa jest, położony w południowej części kraju, Bukareszt, który na przestrzeni wieków zyskał już nieoficjalne miano „Małego Paryża”. Głównym tego powodem jest niespotykana mieszanka rozmaitych stylów architektury, których w Bukareszcie dopatrzeć się można niemal na każdym kroku. Według ostatnich sondaży, aktualna liczba mieszkańców stolicy kraju wynosi niespełna 2 miliony mieszkańców.

bukareszt

Bukareszt

Całkowita liczba ludności Rumunii wynosi ok. 19.6 miliona ludzi, co jest osiemdziesiątym wynikiem na świecie i siódmym wśród krajów Unii Europejskiej, do której Rumunia przynależy od 2007 roku. Państwo jest również członkiem NATO (2004) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych (1955).
Znaczną część granic Rumunii wyznaczają największe rzeki – Dunaj oraz Prut. Ciekawostką jest, że Dunaj, wpływając do moża Czarnego, tworzy deltę, która rokrocznie powiększa się o ok. 5 metrów. W efekcie całkowita powierzchnia kraju przez ostatnie pół wieku powiększyła się o prawie tysiąc kilometrów kwadratowych.
Niemal jedną trzecią powierzchni kraju zajmują Karpaty, które otaczają Wyżynę Transylwańską. Wyróżnia się tu cztery najważniejsze pasma górskie: Karpaty Wschodnie, Karpaty Południowe, Góry Kelimeńskie i Rodniańskie. W ich obrębie występuje wiele szczytów o wysokości przekraczającej 2000 m. n. p. m.
Rumunia jest krajem demokratycznym, republiką parlamentarną. Językiem urzędowym jest rumuński.

karpaty

Kapaty