rumunia

Rumunia jest państwem połozonym w południowo-wschodniej części Europy. Niewielka część kraju leży na Półwyspie Bałkańskim, sąsiadującym z Morzem Czarnym. Ukształtowanie powierzchni rozkłada się w mniej więcej równych proporcjach. Obszary górskie stanowią 31%, wyżynne – 39% a nizinne – 30% powierzchni państwa. Najwyższy szczyt Rumunii to Moldoveanu. Jego wysokość wynosi 2544 metrów nad poziomem morza. Najniżej natomiast położone jest Morze Czarne – 0 m. n. p. m.

szczyt-moldoveanu

Szczyt Moldoveanu

Cały obszar Rumunii leży w strefie umiarkowanego klimatu kontynentalnego. Z uwagi na obecność masywu Gór Karpackich, istnieją tu dość znaczne różnice klimatyczne pomiędzy poszczególnymi rejonami kraju. Meteorolodzy wyróżniają tu dokładnie osiem stref klimatycznych, różniących się pod względem maksymalnej i minialnej temperatury dobowej, średniej ilości opadów oraz stopnia nasłonecznienia.
Spora część granic państwa wyznaczona jest przez granice naturalne – w postaci rzek. Większość z nich ma swoje źródła w Karpatach i wpływa do Dunaju lub Cisy. Wszystkie wody śródlądowe Rumunii stanowią dorzecze Morza Czarnego. Dunaj jest również najdłuższą rzeką w kraju – jego długość na obszarze Rumunii wynosi ponad 1000 kilometrów. W latach 70-tych XX wieku wybudowano również kanał z Cernavoda do Konstancy, którego zadaniem było skrócenie drogi z Dunaju do morza.

morze-czarne

Morze Czarne

Na terenie Rumunii odnaleźć można również bardzo wiele jezior. Większość z nich to jeziora polodowcowe, położone głównie w najwyższych partiach Karpat. Największą powierzchnię mają tu jednak jeziora przybrzeżne – w delcie Dunaju i Dobrudży. Najrozleglejsze z nich jest jezioro Razlm – 394 kilometry kwadratowe.
Florę Rumunii stanowią przede wszystkim nizinne lasy liściaste (75%) oraz iglaste – na terenach wysokogórskich (25%). Znaczną część kraju pokrywają również rozległe stepy, które konsekwentnie przekształcane są rejony rolnicze.

dunaj

Delta Dunaju