rumunia-pomnikRumunia to państwo o niezwykle bogatej i długiej historii. Zdarzały się w niej chwile rozbiorów jej terytorium, okrutnych władców i wyniszczających wojen. Są także karty, o których się już zapomina, jak choćby ta, że Rumunia to do 1947 roku było Królestwo. Oficjalna nazwa Królestwa Rumunii używana była w latach 1881 – 1947.
Do roku 1877 Rumunia była unią personalną dwóch hospodarstw – Wołoszczyzny i Mołdawii, którymi rządził jeden władca. Unia ta ewaluowała do królestwa z monarchią rodu Hohenzollernów, które było niezależne i niepodległe.

Więcej…