koronaMiłośnicy monarchii europejskich najwięcej informacji mogą zdobyć na temat brytyjskiej rodziny królewskiej, która uznawana jest za celebrytów wśród rojalsów. Tymczasem w Europie mieszka wiele księżnych i książąt, którzy są potomkami wspaniałych i znaczących rodów. Rodów, które miały decydujący wpływ na dzieje Europy. Jedną z takich księżniczek jest Małgorzata Hohenzollern-Sigmaringen, Strażniczka Korony Rumuńskiej.
Księżniczka Małgorzata jest obecnie głową dynastii rumuńskiej. W przypadku, gdyby Rumunia znów stała się królestwem, a na jego czele miałby zasiąść prawowity król, byłaby to właśnie księżniczka Małgorzata, o ile zniesione było by prawo salickie. Prawo to mówi o tym, że nie ma możliwości dziedziczenia tronu przez kobiety. Dlatego właśnie należało by je natychmiast znieść. rysunek-RumuniaKsiężniczka Małgorzata urodziła się 26 marca 1949 roku w Lozannie (Szwajcaria). Jest najstarszą córką króla Michała I. Małgorzata ma cztery młodsze siostry: Helenę, Irenę, Zofię i Marię. Co ciekawe, jest 83 w linii do brytyjskiego tronu. Jej rodzicami chrzestnymi są Filip, książę Edynburga, i księżniczka Małgorzata z Danii, babka ze strony matki.
Okres dzieciństwa, księżniczka Małgorzata spędziła w domach rodzinnych w Lozannie i w Ayot House, St Lawrence, w Hertfordshire w Anglii. Wakacje dziewczynki spędzały z dziadkami z Heleną, królową matką w Villa Sparta we Włoszech, a także z księżniczką Małgorzatą w Kopenhadze. Dziewczynki wielokrotnie słuchały opowieści o swoim rodzinnym kraju. Jednak ze względu na swoje pochodzenie i sytuację geopolityczną, nie mogły odwiedzić swojej ojczyzny. Księżniczka Małgorzata dopiero w 1990 roku mogła po raz pierwszy odwiedzić Rumunię. Kiedy wraca wspomnieniami do tej chwili mówi, że pomimo iż znała ulice, po której chodziła, to wciąż czuła się obco. Znała także język, którym się wszyscy posługiwali, ale po raz pierwszy go słyszała.
Rumunia-zamekKsiężniczka Małgorzata jest żoną Radu Duda, który od 31 grudnia 2007 roku nosi tytuł księcia Rumunii i jest młodszy o 11 lat od swojej żony. W 1964 roku Małgorzata z pięcioma innymi księżniczkami, była druhną na ślubie duńskiej księżniczki Anny-Marii z królem Konstantym II w Grecji.
Na koniec grudnia 2007 roku, król Rumunii Michał I, ogłosił akt o nazwie „Fundamentalne prawa Rodziny Królewskiej Rumunii”. To właśnie w nim pojawia się imię i nazwisko księżniczki Małgorzaty jako spadkobierczyni praw do korony rumuńskiej. To stwierdzenie sprawiło, że Małgorzacie król nadał tytuł Strażniczki Korony Królewskiej. Warto jednak przypomnieć, że dotychczasowe prawo sukcesji w Rumunii nie przewidywało możliwości dziedziczenia tronu przez kobiety. Dlatego jeśli kiedykolwiek stałoby się to możliwe i Rumunia znów stałaby się królestwem, to najpierw należałoby rozprawić się z tym prawem sukcesji tronu.