romunia-folkRumunia to piękny kraj o bogatej, często tragicznej historii. Naród rumuński doświadczył wielu krzywd, wojen i niesprawiedliwości, co umocniło go w poczuciu własnej tradycji czy kultury. Krzywdzące stereotypy, które krążą w wielu społeczeństwach Europy, dotyczące Rumunów, to tylko jeden z problemów, jakim musi stawić czoła rumuńskie społeczeństwo.
Można powiedzieć, że Rumuni są pod wieloma względami podobni do Polaków. Ich wiara oraz konserwatyzm obyczajowy przypominają polskie społeczeństwo. Są także, podobnie jak my, przywiązani do swej historii, tradycji i deklarują postawy patriotyczne. Ważną rolę w życiu społecznym odgrywa Kościół Prawosławny, a prawosławie jest nieoficjalną religią państwową. rumunia-wiesPonieważ większość obywateli Rumunii jest wyznania prawosławnego, Kościół odgrywa ważną rolę w kształtowaniu życia społecznego, kulturalnego, a nawet politycznego. Naturalnie, jak w każdym społeczeństwie,znajdują się i tu osoby, które odchodzą czy nie chodzą do kościoła lub po prostu nie są wierzące. Ważna jest postawa kościoła prawosławnego w Rumunii, który jest nastawiony na ekumenizm, dialog i współpracę z innymi wyznaniami, w tym przede wszystkim z kościołem katolickim.
Obok religii ważną rolę w społeczeństwie odgrywa kultura ludowa, do której Rumunii są szczególnie przywiązani. Zespoły folklorystyczne, wystawy, przedstawienia cieszą się ogromną popularnością, a twórcy muzyki ludowej są popularnymi gwiazdami. Charakter ludowy można odnaleźć w wielu dziedzinach życia. Wielką rolę odgrywa tu także charakter świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. To bardzo rodzinne święta, które podobnie jak w Polsce, są czasem rodzinnym, spędzanym w gronie najbliższych.
Pomimo wielkiego wpływu kultury na społeczeństwo, jego nacjonalizm nie jest wrogi względem innych narodów. Dość wspomnieć, że Rumunia to spory tygiel kulturowo-etniczny. rumuniaW jej granicach zamieszkują mniejszości narodowe, które stanowią ok 12 procent całości społeczeństwa. Największą grupę mniejszości stanowią Węgrzy, a zaraz za nimi są Cyganie, Niemcy i Ukraińcy. Polacy lub osoby o polskich korzeniach zamieszkują głównie tereny Bukowiny. Oczywiście, jak wszędzie, i w społeczeństwie rumuńskim znajdą się ekstremiści, którzy co jakiś czas wygłaszają swoje niewybredne hasła pod adresem mniejszości narodowych, szczególnie węgierskiej. Najbardziej jednak zapalny punkt to kontakty z mniejszością romską. Nie do końca bowiem wiadomo, ilu Cyganów zamieszkuje Rumunię. Według jednych, oficjalnych źródeł, jest ich ok 400 tysięcy, natomiast organizacje romskie wskazuję, że mniejszość ta liczy aż 1,5 miliona osób. Problemem tej mniejszości jest jej ogromne ubóstwo. Niejednokrotnie Cyganie mieszkają i żyją w straszliwych warunkach, a ich bieda aż kole w oczy. Z drugiej strony to ich kapele zapraszane są na wesela czy pogrzeby, a ich kolorowe życie uatrakcyjnia krajobraz Rumunii.