religiaOpisując kraj, jego mieszkańców, kulturę czy historię nie sposób nie poruszyć tematyki religii, jakie są wyznawane w tym kraju. I choć większość państw w Europie oficjalnie uznaje się za państwa świecie, reprezentujące oddzielenie religii od kościoła, to rządzącym tymi krajami nie wolno pominąć tego bardzo ważnego aspektu życia. Religia bowiem może być bardzo łatwopalnym materiałem w dyskusji, w planowaniu i kreowaniu ustroju politycznego, a także może mieć znaczący wpływ na gospodarkę danego kraju, nie wspominając już o wojnach na tle religijnym.
Rumunia należy do tych państw, które oddzieliły religię od kościoła i oficjalnie deklaruje się jako państwo świeckie. Kiedy jednak przyjrzy się procentowemu podziałowi ludności Rumunii pod względem wyznawanych religii, to okaże się, że w ponad 90 procentach jest to państwo chrześcijańskie. kosciolDominującym wyznaniem wśród Rumunów jest prawosławie, choć doskonale radzą tu sobie wyznawcy protestantyzmu czy katolicy. Można także natrafić na niewielkie grupy wyznawców islamu, Świadków Jehowy czy unitarian. Przeważająca jednak liczba mieszkańców kraju wierzy w Boga. Zaledwie około 7 procent wierzy w istnienie jakiejś siły życiowej lub ducha, natomiast 1 procent nie wierzy w tego typu byty.
Wyznawane religie na terenie Rumunii mają swoje podłoże historyczne. Liczne wojny, migracje ludności, zmiany granic miały istotny wpływ na to, w co wierzyli i wierzą, a także w jakim obrządku praktykują mieszkańcy Rumunii. Największy odsetek osób to wyznawcy prawosławia. Rumuński Kościół Prawosławny liczy od 16 do 18 milionów wiernych. W Rumunii funkcjonuje także Ukraiński Kościół Prawosławny. Z wyznaniem wiary sprawa jest dość prosta – większość obywateli wierzy w Boga, jednak z czynnym uczestniczeniem w życiu wspólnot, Kościoła, jest już inaczej. Jak pokazują różne statystyki, do kościoła regularnie uczęszcza zaledwie 2 procent pytanych. wiaraDo wizyty w Domu Bożym kilka razy w miesięcy przyznaje się około 38 procent wiernych. Raz lub dwa razy w roku kościół odwiedza 33 procent pytanych, natomiast w ogóle nie chodzi 7 procent.
Katolicyzm reprezentuje Kościół Rzymskokatolicki oraz Grekokatolicki. Katolicyzm jest drugą, co do wielkości liczby wyznawców religią w Rumunii i jedną z szesnastu religii uznawanych przez ten kraj. Największą mniejszością narodową wyznającą tę religię są Węgrzy – około pół miliona wyznawców. Obok są Rumunii, około 300 tysięcy wyznawców, a także Niemcy (około 20 tysięcy) i Słowacy (około 9 tysięcy).
Islam wyznają głównie Turcy i Tatarzy. I choć religia ta szczyci się swoją obecnością w Rumunii sięgającą 700 lat, to liczba jej wyznawców jest dość mała i stanowi około 0,3 procenta liczby mieszkańców kraju.