herbKażdy kraj ma swoją flagę, herb i godło, które stanowią symbole narodowe, z którymi utożsamiają się jego mieszkańcy, naród. I tak też jest w Rumunii. Godłem Rumunii jest orzeł trzymający w łapach miecz i berło – symbole suwerenności, a dawniej insygnia królewskie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż istnieje różnica między godłem a herbem. Otóż herb to całość obrazu – ptak, zwierzę, budowla na tle czegoś, często po prostu na tle w konkretnym kolorze. Natomiast godło to tylko ten symbol – ptak, zwierzę. Często te dwa pojęcia są stosowane zamiennie, co jest błędem.
Historia Herbu Rumunii jest dość skomplikowana, podobnie jak przeszłość tego europejskiego kraju. Zmiana granic, zmiana ustrojów politycznych – a to republika, a to królestwo, nie ułatwiała zachowania ciągłości herbu i godła Rumunii.rumunia-moldawia Obecny kształt herbu tego kraju ustalono w 2016 roku. Wzoruje się bardzo mocno na herbie z 1859 roku.
Kiedy powstało państwo rumuńskie ze zjednoczenia Wołoszczyzny i Mołdawii, uznano, iż jego herb powinien nawiązywać do tradycyjnych symboli Wołoszczyzny- złoty orzeł z krzyżem w dziobie, oraz do Mołdawii – byk z gwiazdą między rogami. Tak też powołano do życia herb Rumunii. Później, w 1867 roku do herbu dodano symbole czterech prowincji Rumunii jak choćby dwa delfiny, które miały symbolizować Morze Czarne w 1880 roku. Na środku umieszczono herb panującej w kraju dynastii Hohenzollernów z linii Hohenzollern-Sigmaringen. Ich symbolem była czarno-biała szachownica.
Kolejną zmianą z 1921 roku w herbie Rumunii było dodanie symbolu Siedmiogrodu, a także lwa i kamiennego mostu, które miały symbolizować Banat. W wielkiej wersji, tarcza z herbem miała być podtrzymywana przez dwa lwy, zaś nad nią mała być królewska korona.
rumuniaPo II wojnie światowej nastąpiło kolejne zamieszanie z herbem. Władze komunistyczne stwierdziły, że należy zmienić przedstawioną symbolikę państwa na typowo socjalistyczną. Takie decyzje zapadły w 1948 roku. Dopiero po odzyskaniu przez Rumunię pełnej niezależności i suwerenności, parlament rumuński w 1992 roku wprowadził herb państwowy na wzorze przedwojennego herbu, na jego małej odmianie. Dopiero w 2016 roku dokonano modyfikacji herbu poprzez dodanie korony na głowie orła. Złoty ptak umieszczony w centralnym miejscu ma symbolizować odwagę, natomiast lazurowe tło – niebo. Na piersi orła znajduje się podzielona na pięć części z symbolami poszczególnych krain historycznych: orzeł niesie w dziobie krzyż (symbolizuje Wołoszczyznę), głowa byka lub tura z gwiazdą miedzy rogami (Mołdawia), lew z szablą w łapie na kamiennym moście (Banat), dwa delfiny (Dobrudżę i Morze Czarne) oraz orzeł i siedem wież (Siedmiogród).