malowany-monastyrW Rumunii jest wiele wspaniałych miejsc, które warto odwiedzić oraz zobaczyć nieprzeciętne budowle o wspaniałej architekturze oraz zdobieniach. I właśnie przykładem takich obiektów są niewątpliwie malowane cerkwie północnej Mołdawii. Ta unikatowa grupa świątyń znajdujących się na Bukowinie, czyli w północnej części Mołdawii, prezentuje wspaniałe, unikatowe malowidła zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budowli. Malowidła przeważnie pochodzą z XVI wieku i zwane są freskami zewnętrznymi. Osiem z tych świątyń zostało wpisanych na światową listę dziedzictwa UNESCO.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów malowanych cerkwi jest Monastyr Moldovita. Na jego terenie znajduje się malowana cerkiew pod wezwaniem Zwiastowania, na której ścianach zewnętrznych można podziwiać przepiękne freski. cerkiew-rumuniaMonastry znajduje się w miejscowości Vatra Moldovitei. Na tym miejscu ów monastyr stanął w 1532 roku, a jego fundatorem hospodara Piotra Raresza. Centralnym punktem monastyru jest cerkiew pod wezwaniem Zwiastowania.
Świątynia została zbudowana na planie trójkonchowym, którą wieńczy wieża wznosząca się nad nawą. Cerkiew składa się z czterech pomieszczeń: nawy, komory grobowej, nad którą umieszczono skarbiec, przednawia i otwartego przedsionka z trzema wielkimi arkadiami od zachodu, a od północy i południa z pojedynczymi arkadiami. Na miejscu znajdującego się obecnie monastyru stał inny, dużo starszy monastyr, który ufundował hospodar Aleksander Dobry. Monastyr funkcjonował w latach 1402-1410, jednak osuwająca się ziemia zniszczyła go. Dziś można zobaczyć jego murowane ruiny oddalone ok 700 metrów w głąb doliny.
Tym, co wyróżnia cerkiew na tle innych, równie wiekowych i świetnie zachowanych świątyni, są jej zewnętrzne freski. malowana-cerkiewOto cerkiew ozdobiono pięknymi freskami, wśród których można wyróżnić trzy monumentalne przedstawienia. Pierwsze z nich to tzw. hierarchia niebiańska, która prezentuje Chrystusa, Maryję z Dzieciątkiem, Baranka Bożego. Można tu także dostrzec małego Jezuska w łódce-kolebce-kielichu. Po bokach można dostrzec serafinów. Wokół tych postaci można dostrzec innych świętych, przedstawionych w kolejności zgodnej z chronologią życia i rangi – są apostołowie, ojcowie Kościoła, duchowni dygnitarze, męczennicy, eremici i mnisi. Drugim wielkim „obrazem” jest drzewo Jessego, które umieszczono na wschodniej części ściany południowej. Tu można dostrzec m.in. Platona. Ostatnim wielkim malowidłem jest oblężenie Konstantynopola przez Persów. To wychwalenie obrony świata chrześcijańskiego przed ekspansją osmańską.
Wewnątrz cerkwi można dostrzec namalowane m.in. sceny z Księgi Rodzaju, żywot świętego Mikołaja czy innych świętych wojowników, jak np. św. Jerzego. Na ścianie północnej można dziś podziwiać pozostałości po malowidłach przedstawiających życie Maryi.