spiew-operaKażdy kraj ma w swojej historii ludzi, którzy zmieniali sposób myślenia całych mas, sposób patrzenia, słuchania, wytyczali nowe kierunki i wznosili kulturę na kolejny, wyższy poziom. Takie talenty, które rozkwitały i wydawały przepiękne owoce w postaci książek, wierszy, obrazów, rzeźb, architektury, myśli filozoficznej czy muzyki. I właśnie na muzyce skoncentrowali się Vladimir Cosma oraz Paul Constantinescu, dwaj wybitni kompozytorzy rumuńscy, którzy swoje życie podporządkowali tej muzie.
Vladimir Cosma jest żyjącym do dziś, jednym z najwybitniejszych kompozytorów rumuńskich i europejskich. Specjalizuje się w muzyce filmowej, choć ma także na swoim koncie inne kompozycje, jak choćby oprawę dźwiękową dla najstarszego kanału francuskiej telewizji TF1. Cosma-kompozytorUrodzony 13 kwietnia 1940 roku w Bukareszcie, niedawno obchodził 78 urodziny. Rodzina Cosmy była silnie związana z muzyką. Jego ojciec, Teodor, był pianistą i dyrygentem, uczniem Lazare Levy. Babcka Vladimira Cosmy była pianistką i uczennicą Ferruccio Busoniego. Sam kompozytor ukończył konserwatorium w Bukareszcie w klasie skrzypiec i w 1963 roku postanowił wyjechać do Paryża. Tam kontynuował swoją edukację w École Normale de Musique, a także pracował jako skrzypek orkiestry symfonicznej.
Jego kariera kompozytorska nabrała tempa od debiutu do filmu „Przygody rabina Jakuba”, do którego dostał angaż dzięki rekomendacji Michela Legranda. Jak sam przyznał, kompozytorem muzyki filmowej został w wieku sześciu lat. Dzisiaj ma w swoim repertuarze kompozytorskim ponad trzysta filmów, do których skomponował muzykę. Do tego jest zaliczany do najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej współczesnej Europy. Jest także autorem opery Marius et Fanny.
Drugim znakomitym kompozytorem był Paul Constantinescu. koncert-cosmaUrodzony 30 czerwca 1909 roku w Ploeszti zmarł 20 grudnia 1963 roku w Bukareszcie. Muzykolodzy oraz historycy kultury rumuńskiej jednym głosem orzekli, że dzieła tego kompozytora wytyczyły kierunek nowej generacji rumuńskiej muzyki. Constantinescu był także pedagogiem, który wykładał m.in. w Academia de muzica religiosaa, Scoala de muzica militara, a także był profesorem harmonii w konserwatorium w Bukareszcie. Był pierwszym w historii rumuńskim nauczycielem, który na swych zajęciach wprowadził naukę harmonii muzyki ludowej i średniowiecznego śpiewu bizantyjskiego. W obu tych dziedzinach prowadził naukowe badania. W 1962 roku został członkiem korespondentem Academia Romana.
Dla Constatninescu folklor ludowy był inspiracją. Często sięgał po oryginalne tańce i pieśni ludowe bez ich muzycznego przetwarzania. Jego kompozycje charakteryzują się wykorzystaniem rumuńskiej muzyki ludowej – układy metro-rytmiczne, rubato czy typowa instrumentalistka to tylko niektóre przykłady inspiracji folklorem.